HOME   WISE Uranium Project   >   Mining & Milling   >   Industry   >   Uranium Mine Ownership - Asia   >

Uranium Mine Ownership - China   flag

(last updated 27 Dec 2021)          

Contents:

map


Site Index

712 Uranium Mine · Bayingebi · Benxi · Chanziping · Chenxian · Chongyi · Dazhou · Erdos · Erlian · Fuzhou Hangjian · Ganzhou · Guyuan · Hengyang · Heyuan · Lantian · Longshoushan · Qinglong · Ruoergai · Shihongtan · Taoshan · Tengchong · Tongliao · Tuha · Xiangcaodawan · Xiangshan · Xiazhuang · Yili · Yining · Zaohuohao · Zhuguangnanbu · Ziyuan


> See also Issues for: New Mining Projects · Operating Mines · Decommissioning Projects · Legislation & Regulations
> See also Data for: Old Mines and Decommissioning
> Explanation of Signs and Symbols

 
Hunan Province

712 Uranium Mine · Chenxian · Hengyang · Xiangcaodawan

Hengyang mill, Hunan Province

(on standby)
[DETAILS (scroll for English)]

Chenxian mine, Hunan Province

[DETAILS (scroll for English)]
Size: 5000 tonnes U
Ore grade:

712 Uranium Mine, Hunan Province

[ISSUES] · [DETAILS (scroll for English)]

Xiangcaodawan

Size: 9,000 tonnes U (RAR and inferred)
Ore grade:


 
Fujian Province

Fuzhou Hangjian

Fuzhou Hangjian, Fujian Province


 
Yunnan Province

Tengchong

Tengchong (ISL), Yunnan Province

Size: 6000 tonnes U (RAR and inferred)
Ore grade:


 
Xinjiang Autonomous Region

Shihongtan · Tuha · Yili · Yining

Yili deposit, Xinjiang Autonomous Region

Size: 40,000 tonnes U (RAR and inferred)
Ore grade:

[ISSUES]

Shihongtan deposit, Xinjiang Autonomous Region

Size: 3,000 tonnes U
Ore grade:

Yining mine (ISL), Xinjiang Autonomous Region

Tuha

Size: 10,000 tonnes U (RAR and inferred)
Ore grade:


 
Shaanxi Province

Chongyi · Lantian

Chongyi, Shaanxi Province

Lantian mine, Shaanxi Province

Size: 2000 tonnes U (RAR and inferred)
Ore grade:


 
Liaoning Province

Benxi

Benxi mine, Liaoning Province

Size: 2,000 t U (RAR and inferred)
Ore grade: 0.34% U


 
Inner Mongolia Autonomous Region

Bayingebi · Erdos · Erlian · Tongliao · Zaohuohao

Zaohuohao deposit, Inner Mongolia Autonomous Region

Size: 5000 tonnes U
Ore grade:

Bayingebi

Size: 10,500 tonnes U (RAR and inferred)
Ore grade:

Erdos

Size: 70,200 tonnes U (RAR and inferred)
Ore grade:

Erlian

Size: 48,000 tonnes U (RAR and inferred)
Ore grade:

Tongliao

Size: 13,000 tonnes U (RAR and inferred)
Ore grade:


 
Guangxi Autonomous Region

Chanziping · Ziyuan

Chanziping deposit, Guangxi Autonomous Region

Size: 5000 tonnes U
Ore grade:

Ziyuan

Size: 11,000 tonnes U (RAR and inferred)
Ore grade:


 
Jiangxi Province

Ganzhou · Taoshan · Xiangshan

Xiangshan field, Jiangxi Province

Size: 32,000 tonnes U (RAR and inferred)
Ore grade:

Ganzhou

Size: 34,000 t U (RAR and inferred)
Ore grade:

Taoshan

Size: 12,500 t U (RAR and inferred)
Ore grade:


 
Guangdong Province

Heyuan · Xiazhuang · Zhuguangnanbu

Xiazhuang field, Guangdong Province

Size: 15,000 tonnes U (RAR and inferred)
Ore grade:

Zhuguangnanbu

Size: 25,000 tonnes U (RAR and inferred)
Ore grade:

Heyuan

Size: 4,000 tonnes U (RAR and inferred)
Ore grade:


 
Hebei Province

Guyuan · Qinglong

Guyuan, Hebei Province

Size:
Ore grade:
[ISSUES]

Qinglong field, Hebei Province

Size: 8000 tonnes U (RAR and inferred)
Ore grade:


 
Gansu Province

Longshoushan

Longshoushan, Gansu Province

Size: 2,000 t U (RAR and inferred)
Ore grade:


 
Sichuan Province

Ruoergai

Ruoergai, Sichuan Province

Size: 7,000 t U (RAR and inferred)
Ore grade:


 
Zhejiang Province

Dazhou

Dazhou, Zhejiang Province

Size: 5,000 t U (RAR and inferred)
Ore grade:


HOME   WISE Uranium Project   >   Mining & Milling   >   Industry   >   Uranium Mine Ownership - Asia   >